Personal data policy

Persondata politik - eksterne

Fællescenter Rim Rømø I/S
Vestergade 239
Havneby
6792 Rømø
CVR-nr.: 10426278

 

1.      Indledning

1.1     Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ” Politikken”) beskriver, hvordan Fællescenter Rim Rømø I/S (herefter ” os”, ” vi” eller ” vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du besøger vores website eller i samarbejdet med os.

2.      Indsamling af oplysninger med Cookies

2.1     Vi anvender ikke cookies eller lignende teknologier til indsamling af personoplysninger om dig.

3.      Personoplysninger i forbindelse med samarbejde

3.1     Vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i forbindelse med samarbejde med vores kunder. Vi indsamler behandler og opbevarer kun de persondata, som er nødvendige, for at vi kan udføre vores arbejde. Det drejer sig om almindelige kontaktoplysninger på de personer vi arbejder sammen med.

3.2     Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år.

3.3     Vi behandler ikke følsomme personoplysninger (såkaldte "særlige kategorier" af personoplysninger) om dig.

4.      Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

4.1     Vores behandlingsgrundlag for at indsamle de anførte personoplysninger er at kunne levere vores ydelser.

5.      Beskyttelse af persondata

5.1     Der er for enhver ansat i Fællescenter Rim Rømø I/S taget stilling til i, hvilket omfang den enkelte medarbejder har brug for adgang til oplysninger om persondata, og kun personer, der har et sagligt behov for adgang, får adgang.

6.      Videregivelse af personoplysninger til andre

6.1     Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller kræver det.

6.2     Vi benytter underleverandører i forbindelse med levering af vores ydelser, og sådanne kan I den forbindelse få udleveret personoplysninger, for at de kan levere deres ydelse. Fællescenter Rim Rømø I/S indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads, for at vi overholder vores databeskyttelsesforpligtelser.

6.3     Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt bagest i denne Politik.

7.      Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

7.1     Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

 

8.      Hvilke rettigheder har du som registreret?
8.1     Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

8.1.1    Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

8.1.2    Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3    Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

8.1.4    Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5    Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt med dig, medmindre der er tale om et forhold omfattet af databeskyttelsesforordningen, artikel 20, stk. 3 eller 4.

8.1.6    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

8.1.7    Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under kontakt.

8.1.8    Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

9.      Ændringer i denne Politik

9.1     Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

9.2     Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@rim-romo.dk.

 

Dette er version 1, opdateret den 24.05.2018.

 

Med venlig hilsen

Fællescenter Rim Rømø I/S

The hearstarter is placed in the weather porch. (Beyond normal opening hours you can activate the doors with the red button behind the glass).


Feriecenter Rim Rømø - Vestergade 239 - 6792 Rømø - Telefon: 7475 5758 -- Personal data policy